Eğitimler

Eğitimlerimiz işyerlerinde görsel cihazlarla iş ve zaman kaybı olmadan çalışanların anlayabileceği düzeyde onlarda davranış değişikliği sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Eğitime katılan personele Katılım Belgesi verilmektedir.

Eğitim Konu Başlıklarımızdan bazıları ;

 

 • Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ( 6331 İş Kanununca Zorunlu)
 • Risk Değerlendirmesi
 • Yangın Eğitimi 
 • Acil Durum Planlama Eğitimi  
 • İş Kazası Sonrasında Ortaya Çıkan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar 
 • Meslek Hastalıkları ve Korunma Yolları  
 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Ekipmanlarında Güvenlik Tedbirleri 
 • Malzemelerin Taşıma ve Depolama İşlerinde Güvenlik Tedbirleri  
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Çalışma Hayatında Ergonomik Uygulamalar 
 • Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği
 • Sektörel Bazda İş Güvenliği Eğitimleri
 • İlk Yardım Eğitimi (M.E.B. Onaylı Sertifikalı)
 • Entegre Kalite Yönetim Sistemleri
 • Pest Kontrol
 • Motivasyon
 • Obezite